Hiszpański dla dzieci i młodzieży

Hiszpanski dla dzieci
  • Hiszpański jest trzecim najczęściej używanym językiem na kuli ziemskiej
  • W wielu szkołach od klasy siódmej hiszpański jest przedmiotem obowiązkowym.

Biorąc pod uwagę małą liczbę godzin i liczebność grup (klasy bez podziału) zakres wprowadzonego materiału w klasie siódmej i ósmej jest niezwykle obszerny co sprawia, że z pewnością naukę języka hiszpańskiego warto rozpocząć nieco wcześniej.

Nauka hiszpańskiego w Can Do to fascynująca przygoda, realizowana za pomocą metody Colorin Colorado.
Poznaj zalety metody, dlaczego jest skuteczna?
Hiszpanski dla dzieci

Metoda naturalna

Dziecko uczy się przez pełne „zanurzenie w język”, czyli w sposób jaki uczy się języka ojczystego. Dzięki temu dzieci szybko osłuchują się z językiem i nie muszą pokonywać żadnej bariery językowej.

Metoda spiralna

Jedną z największych zalet metody jest wykorzystywana w niej i skrupulatnie przestrzegana zasada spirali. Poniekąd wymuszamy na każdym prowadzącym powracanie do zagadnień, które były poruszane wcześniej. Ale nie tylko tych z ostatniej lekcji, lecz także tych sprzed kilku tygodni, a nawet miesięcy. Staramy się, aby to co zostało przerobione nie zostało szybko zapomniane.

Repetitio est mater studiorum

Kładziemy duży nacisk na budowanie zdań i pytań. Największym wyzwaniem jest takie powtarzanie tych samych zagadnień i struktur by dziecko mogło je usłyszeć ok. 10 razy, ale za każdym razem inaczej, tak aby dotrzeć do każdego dziecka, a jednocześnie uniknąć znużenia. Zgodnie z zasadą, że dziecko aby nauczyć się słowa na pamięć i móc z niego korzystać musi je użyć w ok. 8-12 różnych kontekstach.

Metoda komunikacyjna

Na każdych zajęciach stwarzamy w klasie naturalne sytuacje sprzyjające wzajemnej komunikacji. Dzieci są zapraszane do tworzenia krótkich dialogów z wykorzystaniem nowopoznanych słów i pytań.

Metoda ciekawa

W książce dobrano takie tematy, która są przydatne komunikacyjnie, strukturyzują język, a jednocześnie ich zapamiętywanie sprawia dzieciom radość. Wszystko to co zostało zaprezentowane w metodzie było przez lata sprawdzane, weryfikowane i rozwijane z dziećmi, które uczyłam, dzięki czemu wiedziałam na co położyć nacisk i co wzbudza zainteresowanie najmłodszych.

Metoda ambitna

Dzieci są zanurzone w język hiszpański od pierwszej lekcji. Wiele słów jest wprowadzanych systematycznie, kładzie się nacisk na powtórki przez co dzieci robią szybki progres. Z drugiej jednak strony dziecko jest stymulowane do intuicyjnego rozumienia znaczeń w oparciu o kontekst, dzięki czemu jeszcze bardziej rozwija swoje kompetencje językowe, rozumiane jako zdolność do rozumienia i samodzielnego poprawnego tworzenia komunikatów wcześniej nie napotkanych. Poza tym wyszczególniamy mnóstwo reakcji językowych, które dziecko ma stosować już od pierwszej lekcji wzbogacając swój zasób leksykalny niejako mimochodem, tak przy okazji, równolegle do wprowadzanego systematycznie materiału.

Metoda fotoreporterska.

Twoje dziecko jest jednym z bohaterów metody!

Bardzo cieszymy się na współpracę z Tobą-Rodzicem. Twoje dziecko będzie potrzebowało swoich zdjęć, bo wielokrotnie w podręczniku będzie proszone o wklejenie swojej podobizny i wypowiedzenie się na zadany temat. Poza tym w metodzie pracujemy na materiałach z rzeczywistego otoczenia dziecka, takich które je żywo interesują. Dlatego na zakończenie każdego rozdziału, dziecko ćwiczy swoje umiejętności językowe w oparciu o zdjęcie, wykonane we wskazanym miejscu, w otoczeniu wyszczególnionych rzeczy, osób, zabawek itd., które dostarczy prowadzącemu. Wzrost zaangażowania dziecka jest wprost nieoceniony!

Metoda Gardner friendly

Metoda wykorzystująca założenia teorii profesora Gardnera o inteligencji wielorakiej.

Metoda zapewnia dzieciom rozwój językowy kładąc nacisk na takie aktywności, które stymulują je do nauki. Zajęcia są bardzo różnorodne, tak aby każde dziecko niezależnie od dominującego u niego rodzaju inteligencji spośród tych wymienionych przez Gardnera w jego pracach, było zaciekawione na lekcji. Metoda Colorín Colorado zapewnia różne formy pracy: od takich, które wymagają ruchu (bieganie, skakanie, tańczenie itp.), poprzez recytowanie, śpiewanie, wyliczanie, liczenie, aż po zajęcia przyrodnicze i humanistyczne. Duży nacisk kładziony jest na zapamiętywanie, jak również proponowane są formy pracy teatralnej, gdzie dzieci uczą się ról i je prezentują.

W DOMU TWOJE DZIECKO BĘDZIE KONTYNUOWAŁO NAUKĘ
Odsłuchując płytę lub realizując zadane aktywności na platformie internetowej zawierającej piosenki, gry, komiksy i krótkie filmiki.
             Cennik                  
     

 Grupy 4-8 osobowe

Płatność
w ratach

Płatność
semestralna
ze zniżką

zajęcia 1 x tyg. 
32 zajęcia w roku  60 min.

zajęcia 2 x tyg. 

60 zajęć w roku  45 min. 

186 zł  (9 rat)

 

287 zł (9 rat)

787 zł

 

1240 zł

Hiszpanski dla dzieci

Hiszpański jest trzecim najczęściej używanym językiem na kuli ziemskiej

W wielu szkołach od klasy siódmej hiszpański jest przedmiotem obowiązkowym, natomiast mała liczba godzin, duża liczebność grup (klasy bez podziału) plus obszerny zakres wprowadzonego materiału w SP w klasie 7 i 8 sprawia, że z pewnością warto rozpocząć naukę języka hiszpańskiego już wcześniej.