Język angielski dla firm

CanDo dla firm to:
  • spokój i pewność siebie Twoich pracowników na spotkaniach, podczas prezentacji i negocjacji prowadzonych w języku angielskim
  • kursy Executive English – zaprojektowane z myślą o Twojej kadrze zarządzającej
  • przystępna cena

Dostosujemy się do Państwa potrzeb w zakresie harmonogramu zajęć i ich intensywności, opracujemy optymalny profil szkoleń i zapewnimy właściwą opiekę metodyczną. Doradzimy odpowiednie dla Państwa pracowników egzaminy językowe i pomożemy w przygotowaniu do nich. Szczególną uwagę poświęcimy zagadnieniom praktycznej znajomości języka angielskiego niezależnie od poziomu biegłości językowej.

Nasze szkolenia są skuteczne gdyż:
  •  Poprzedzone są wnikliwą analizą potrzeb oraz testem poziomującym ,
  • Tworzymy indywidualny program szkoleń dla każdej z grup,
  • Wykorzystujemy najlepsze materiały – w tym autorskie, a poruszane zagadnienia odzwierciedlają zagadnienia i język współczesnego biznesu;
  • Główny nacisk położony jest na rozwijanie praktycznych umiejętności, które można  natychmiast wykorzystać;
  • Ustalone są jasne i przejrzyste kryteria uczestnictwa i weryfikacji postępu;
  • Kursy prowadzone są wyłącznie przez profesjonalną kadrę lektorską
  • Koordynator kursu i Uczestnicy szkoleń mają dostęp do portalu edukacyjnego, a w nim dostęp do dziennika on-line, raportów z  postępów i materiałów dodatkowych

Najlepsze rozwiązanie dla Twojej firmy:

Can Do Learning Systems