Cennik dorośli

KURSY DLA DOROSŁYCH

Liczba osób w grupie 4-6

Płatność miesięczna

10 rat

Płatność semestralna

2 raty

Język ogólny(zajęcia 80 min., 2 x tyg.) / 63 zajęcia – 112 h lekcyjnych

357 zł

1 735 zł

Język ogólny, dorośli   (zajęcia 90 min., 1 x tyg.)   / 32 zajęcia – 66 h lekcyjnych

260 zł

1 250 zł

Język biznesowy (zajęcia 90 min., 1 x tyg.)  / 36 zajęć – 72 h lekcyjne

310 zł

1 500 zł

Język biznesowy (zajęcia 60 min., 2 x tyg.)  / 72 zajęcia – 96 h lekcyjnych

385 zł

1 875 zł

Kursy przygotowujące do Egzaminu Pearson English International Certificate (zajęcia 80 min., 2 x tyg.)  / 63 zajęcia
– 112 h lekcyjnych

357 zł

1 735 zł