Młodzież 15- 19 lat

Młodzież 15-19 lat

Płatność miesięczna

Płatność semestralna

397 1935

(zajęcia 2 x tyg./60 min.)  68 zajęć – 90 h lekcyjnych

Co w ramach kursu:
– nowoczesny program nauczania
– rozwój umiejętności XXI wieku
– przygotowanie do egzaminu PTE General Poziom B2 i C1
– przygotowanie do matury rozszerzonej
– zajęcia z profesjonalną kadrą i opieka metodyka szkoły
– dostęp do e-dziennika i platformy interaktywnej
– nacisk na samoocenę i dostrzeganie własnych sukcesów
– semestralne raporty postępów Ucznia
Liczba zajęć 68 (zajęcia 60 min., 2 razy w tygodniu),
grupy do 8 osób

Materiały edukacyjne
1 poziom do 220 zł
2 poziom do 120 zł
3 poziom do 220 zł