Uczniowie SP klasa VII

Uczniowie SP klasa VII

Płatność miesięczna

Płatność semestralna

345 1675

(zajęcia 50 min.)  68 zajęć + zaj.dodatkowe – 75 h lekcyjnych

Co w ramach kursu:
– nowoczesny program nauczania
– przygotowanie do egzaminu ósmoklasity
– przygotowanie do egzaminów Cambridge
– warsztaty z Native Speaker’ami
– rozwój umiejętności XXI wieku
– zajęcia z profesjonalną kadrą
– opieka metodyka szkoły
– nacisk na samoocenę i dostrzeganie swoich sukcesów
– semestralne raporty postępów Ucznia
– dostęp do e-dziennika i platformy interaktywnej
– wieloletnia ścieżka rozwoju umiejętności dziecka
– dodatkowe zajęcia tematyczne
Liczba zajęć 68 (zajęcia 50 min., 2 razy w tygodniu),
grupy do 8 osób

Materiały edukacyjne
do 190 zł rocznie