Najlepsza szkoła, jeśli dziecko ma faktycznie mówić i czytać po angielsku.

Syn chodzi do Can Do od trzech lat i bardzo to lubi. Szkoła działa według autorskiego programu, który skutecznie przygotowuje do egzaminu Cambridge English. Nauka odbywa się w małych grupach, świetną atmosferę, prace domowe on-line i w podręcznikach, ponadto warsztaty językowe z native speaker’ami w ciągu roku szkolnego, a w wakacje letnie obozy językowe. Najlepsza szkoła, jeśli dziecko ma faktycznie mówić i czytać po angielsku.