logo_cando wektorowe rgb2
Dlaczego nasze obozy są dobrym pomysłem?
• Naszym celem jest pomoc dzieciom w rozwoju i odpoczynku poprzez stworzenie komfortowych, bezpiecznych warunków.
• Przez cały pobyt jesteśmy wyczuleni na potrzeby dzieci i dostosujemy do nich realizowany program.
• Mamy 5 lat doświadczenia w prowadzeniu obozów dla najmłodszych.
• Współpracujemy ze sprawdzonymi przewoźnikami, którzy gwarantują sprawne pojazdy oraz zawsze mają wszystkie niezbędne dokumenty posiadamy wszelkie wymagane prawem wpisy do rejestru i gwarancję bankową oraz podpisaną umowę generalną z TU Signal Iduna obozy zawsze są zgłaszane do kuratorium.
zobacz
galerię
W celu zapewnienia dzieciom i rodzicom komfortu oferujemy:
• Godzinę popołudniowej sjesty w trakcie której każde dziecko będzie mogło zadzwonić do rodziców (używając telefonów kadry lub własnych).
• Codzienny raport z naszych aktywności wraz ze zdjęciami przesyłany na prywatne adresy mailowe rodziców.
• Autokar z pasami bezpieczeństwa oraz DVD.
• 4 posiłki dziennie.
• Znakomitą kadrę.
• Opiekę dedykowanego ratownika na plaży.
• Opiekę medyczną (mamy umowę z lekarzem, który przyjeżdża na wezwanie).
• Dodatkowe ubezpieczenie NNW.
ważne
Aby zapewnić dziecku bezpieczny i pełen wrażeń pobyt prosimy o:
• Zachęcenie dzieci do brania udziału we wszystkich przewidzianych programem aktywnościach.
• Podpisanie wszystkich rzeczy należących do dziecka jego imieniem i nazwiskiem.
• Poinformowanie nas (na specjalnej karcie, którą otrzymają rodzice) o wszelkich alergiach i innych problemach zdrowotnych dziecka.