Kursy dla dzieci 6-14 lat

Kursy dla dzieci 6-14 lat

PROGRAM Moje CanDo ® 

– licencjonowany program dla dzieci i młodzieży w wieku szkoły podstawowej

Duża liczba zajęć szkolnych i pozaszkolnych oraz stale zwiększające się wymagania szkół podstawowych i ponadpodstawowych sprawiają, że Rodzice szukają kursu językowego, na którym:

– czas zajęć będzie optymalnie wykorzystywany

– dzięki wyraźnym rezultatom, dzieci zyskają lub wzmocnią swoją motywację do nauki języka

efekty nauki będą mierzone według międzynarodowych standardów

– dzieci oprócz doskonalenia języka angielskiego będą przyswajały wartościowe treści

– kursy stacjonarne lub online

             Wychodząc tym oczekiwaniom naprzeciw stworzyliśmy Program nauczania dla dzieci i młodzieży Moje CanDo ®, który zapewnia wymagającą pod względem stopnia trudności, efektywną naukę języka, a jednocześnie  rozwijaja tak istotne obecnie umiejętności jak myślenie krytyczne, kreatywność, uczy współpracy w grupie oraz wprowadza wartościowe treści  (elementy międzyprzedmiotowe CLIL).

EGZAMINY CAMBRIDGE ENGLISH

Na każdym poziomie nauki, dzieci są stopniowo przygotowywane do kolejnych egzaminów Cambridge English i od klasy trzeciej otrzymują wyniki zgodne z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). Wszystkie egzaminy odbywają się w przyjemnej atmosferze i mają na celu zbudowanie u dzieci pozytywnego skojarzenia oraz wzmocnienia wiary we własne umiejętności, co na wyższych poziomach nauki będzie niezwykle istotne.

MOTYWACJA WEWNĘTRZNA

W trakcie zajęć kładziemy nacisk na zdobywanie umiejętności samooceny, nauczyciel ma za zadanie pomóc uczniom dostrzec  ich postępy i zaszczepić w nich potrzebę uczenia się  oraz poczucie sukcesu (Assessment for Learning). W rezultacie postawa Can Do (pol. umiem, potrafię) w relacji do własnych umiejętności stopniowo staje się własną postawą dzieci uczących się w naszej szkole. W przeciwieństwie do motywacji zewnętrznej, przy której początkowy zapał często kończy się pracą pod przymusem i występującym po pewnym czasie zniechęceniu, silna motywacja wewnętrzna pozwala dzieciom uczyć się z zapałem przez wiele kolejnych lat.

KURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY TO:
  • Dobre przygotowanie do międzynarodowych egzaminów Cambridge English: Pre A1 Starters, A1 Movers, A2 Flyers, A2 Key for Schools oraz B1 PET for Schools
  • Przyjemna nauka, dzięki elementom gry i zabawy obecnym na każdych zajęciach
  • Blended learning (metoda tradycyjna wsparta nauką on-line) – metoda, która na każdym poziomie pozwala naszym Uczniom szybciej zapamiętać i dobrze utrwalić wprowadzany materiał
  • Optymalna liczba osób w grupie (4-8 osobowe)
  • Nauka wybranych mnemotechnik – Uczniowie poznają uniwersalne techniki uczenia się bardzo pomocne również przy okazji uczenia się innych przedmiotów w szkole
  • Bezpłatne warsztaty z Native Speaker’em

 Istnieje możliwość odbierania i przyprowadzania Uczniów ze świetlicy szkolnej (klasy 0 – 3).

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

W trakcie kursu pozostajemy w ścisłym kontakcie z Rodzicami, dwa razy do roku otrzymują Państwo opisową ocenę postępów Ucznia, przez cały rok mają Państwo dostęp do e-dziennika, materiałów dodatkowych na platformie szkoły oraz stałą możliwość kontaktu mailowego z nauczycielem prowadzącym. Organizujemy także bezpłatne warsztaty w ramach Akademii Rodzica prowadzone przez specjalistów w dziedzinie efektywnego stylu uczenia się, aby podpowiedzieć Rodzicom, jak skutecznie pomóc dziecku w nauce języka angielskiego w domu.

KLASA 7

Klasa siódma ma przed sobą w kolejnym roku egzamin ósmoklasisty, który wymagać będzie nowych umiejętności (zadania wymagające samodzielnego przekształcania zdań, tłumaczenia fragmentów zdań i tekstów, podsumowywanie). Przygotowanie do tego egzaminu – rozwijanie potrzebnych umiejętności, jest częścią kursu dla Uczniów z klasy siódmej. Pozwoli to naszym Uczniom osiągnąć bardzo dobre wyniki podczas nadchodzącego egzaminu.