Kursy dla młodzieży 15-19 lat

Kursy dla młodzieży 15-19 lat

Kursy dla młodzieży 15-19 lat  – Inner Can Do ®

Od klasy pierwszej szkoły średniej rozpoczynamy 2-letni kurs przygotowujący do egzaminu PTE General Level 3 – poziom dawnego egzaminu Cambridge English FCE. Kolejny krok to przygotowanie i zdanie egzaminu PTE Level 4

Dlaczego warto zdać egzamin międzynarodowy egzamin PTE General?

 • zdobędziemy dokument, znany wśród pracodawców i na uczelniach całego świata, który potwierdzi nasz poziom znajomości języka angielskiego; PTE jest honorowany przez wiele uczelni, jako potwierdzenie znajomości języka, co jest warunkiem przyjęcia na studia
 • egzamin ocenia 4 kluczowe umiejętności tj. mówienie, pisanie, czytanie i rozumienie ze słuchu; weryfikuje znajomość gramatyki w trakcie oceny pozostałych umiejętności językowych
 • skupia się na żywym języku, spotykanym w codziennym życiu i środowisku edukacyjnym
 • pozwala zaprezentować umiejętności językowe podczas wykonywania czynności znanych z życia codziennego,
  takich jak pisanie wiadomości, czytanie artykułów czy prowadzenie rozmowy
 • łatwiej znajdziemy pracę w służbie cywilnej (od poziomu Level 3), a także jako przewodnik wycieczek turystycznych;
 • możemy zaliczyć lektorat lub wewnętrzny egzamin językowy podczas studiów, zwłaszcza II stopnia (od poziomu Level 3)
 • zostaniemy nauczycielem języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych. Musimy wówczas zdać Level 3 egzaminu z wynikiem Pass, Merit lub Distinction;
 • możemy zostać również nauczycielem przedmiotów prowadzonych w języku angielskim innych, niż język angielski w szkołach dwujęzycznych;
 • poprzez zdanie egzaminu pokażemy sobie i innym – zwłaszcza pracodawcom – że nie tylko znamy angielski, ale że jesteśmy także ambitni, wytrwali oraz również, a może przede wszystkim, skuteczni
 • otrzymanie certyfikatu od Poziomu Level 3 zwalnia również doktorantów z obligatoryjnego egzaminu z języka angielskiego przed obroną pracy doktorskiej.
 • Poziomy Level 4 – C1 i Level5 – C2 dokumentują także znajomość języka wymaganą w służbach dyplomatycznych – regulacja Ministra Spraw Zagranicznych z  29 lipca 2016 roku.

Aktywacja nastoletnich umysłów

Tematyka naszego kursu jest bliska zainteresowaniom młodzieży. Poruszamy aktualne tematy ze  świata i najbliższego otoczenia ważne dla uczniów. Kładziemy nacisk na umiejętność komunikacji i posługiwanie się językiem żywym, spotykanym w codziennym życiu i środowisku edukacyjnym.

Szkoła Can Do – Centrum Egzaminacyjne  

Jako Centrum Egzaminacyjne dajemy naszym Uczniom możliwość zdawania egzaminu bezpośrednio w naszych placówkach.

Liczebność grup

Realizacja programów językowych na najwyższym poziomie możliwa tylko przy małej, potwierdzonej przez specjalistów jako najkorzystniejsza do efektywnej nauki, liczbie osób w grupie (grupy 4 – 8 osobowe).  Jest to wielkość, która pozwala na odpowiednią dynamikę pracy, uczenie się od siebie nawzajem, a jednocześnie pozwala każdemu z uczestników na bezpośredni kontakt z lektorem i szybki rozwój umiejętności mówienia oraz rozumienia ze słuchu.