Kursy dla młodzieży 15-19 lat

Kursy dla młodzieży 15-19 lat

Kursy dla młodzieży 15-19 lat  – Inner Can Do ®

Przygotowanie do Egzaminów Pearson English International Certificate oraz egzaminu maturalnego

Od klasy pierwszej szkoły średniej rozpoczynamy 2-letni kurs przygotowujący do egzaminu Pearson English International Certificate (dawne PTE General) Level 3 – poziom dawnego egzaminu Cambridge English FCE. Kolejny krok to przygotowanie i zdanie egzaminu PTE Level 4. Uczniów ostatniej klasy szkoły średniej zapraszamy na kurs przygotowujący do matury (kurs roczny).

Co charakteryzuje nasze kursy dla młodzieży:

 • rozwijamy równolegle 4 kluczowe umiejętności tj. mówienie, pisanie, czytanie i rozumienie ze słuchu;
 • w mówieniu skupiamy się na żywym języku, spotykanym w codziennym życiu i środowisku edukacyjnym
 • podczas zajęć rozwijamy i wzmacniamy postawę Can Do (pol. umiem, potrafię), a w raz z nią poczucie własnej wartości, umiejętność krytycznego oraz kreatywnego myślenia

poruszamy tematy ze świata i najbliższego otoczenia ważne dla Uczniów

 • nasza kadra to wykwalifikowani lektorzy, z doświadczeniem w pracy z młodzieżą. Atmosfera panująca na zajęciach sprzyja rozwijaniu umiejętności językowych.
 • wyniki z egzaminów: z powodzeniem przygotowujemy młodzież do egzaminu maturalnego i Pearson English International Certificate (wyniki egzaminu Level 3 z maja 2023 – 100 % zdawalności z oceną najwyższą)
 • W trakcie kursów w każdym roku zaplanowane są dwa egzaminy próbne. Dzięki nim uczniowie będą mogli zredukować stres przed egzaminami, zweryfikować swoją wiedzę i właściwie ukierunkować dalsze przygotowania, w celu wyeliminowania słabych punktów.

Szkoła Can Do – autoryzowane Centrum Egzaminacyjne egzaminów Pearson English International Certificate

Jako Centrum Egzaminacyjne dajemy naszym Uczniom możliwość zdawania egzaminu bezpośrednio w naszych placówkach.

100 % naszych Uczniów w 2023 roku osiągnęło wynik bardzo dobry (zdawalność 100 %)

 

Korzyści z posiadania certyfikatu z międzynarodowych Egzaminów Pearson English International Certificate (PEIC):

 • zdobędziemy dokument, znany wśród pracodawców i na uczelniach całego świata, który potwierdzi nasz poziom znajomości języka angielskiego; PEIC jest honorowany przez wiele uczelni, jako potwierdzenie znajomości języka, co jest warunkiem przyjęcia na studia
 • egzamin ocenia 4 kluczowe umiejętności tj. mówienie, pisanie, czytanie i rozumienie ze słuchu; weryfikuje naszą znajomość gramatyki w trakcie oceny pozostałych umiejętności językowych
 • egzamin skupia się na żywym języku, spotykanym w codziennym życiu i środowisku edukacyjnym
 • pozwala zaprezentować umiejętności językowe podczas wykonywania czynności znanych z życia codziennego, takich jak pisanie wiadomości, czytanie artykułów czy prowadzenie rozmowy
 • pozwala na zaliczenie lektoratu lub wewnętrznego egzaminu językowego podczas studiów, zwłaszcza II stopnia (od poziomu Level 3)
 • umożliwia zostanie nauczycielem języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych. Musimy wówczas zdać Level 3 egzaminu z wynikiem Pass, Merit lub Distinction;
 • poprzez zdanie egzaminu pokażemy sobie i innym – zwłaszcza pracodawcom – że nie tylko znamy angielski, ale że jesteśmy także ambitni, wytrwali oraz również, a może przede wszystkim, skuteczni
 • od Poziomu Level 3 zwalnia doktorantów z obligatoryjnego egzaminu z języka angielskiego przed obroną pracy doktorskiej. Poziomy od Level 4 – C1 dokumentują także znajomość języka wymaganą w służbach dyplomatycznych (regulacja Ministra Spraw Zagranicznych z  29 lipca 2016 roku)

 

Liczebność grup

Realizacja programów językowych na najwyższym poziomie możliwa tylko przy małej, potwierdzonej przez specjalistów jako najkorzystniejsza do efektywnej nauki, liczbie osób w grupie (grupy 4 – 8 osobowe). Jest to wielkość, która pozwala na odpowiednią dynamikę pracy, uczenie się od siebie nawzajem, a jednocześnie pozwala każdemu z uczestników na bezpośredni kontakt z lektorem i szybki rozwój umiejętności mówienia oraz rozumienia ze słuchu.