Kursy dla młodzieży 15-19 lat

Kursy dla młodzieży 15-19 lat

Inner CanDo – Matura

Kursy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych to gruntowne przygotowanie do egzaminu maturalnego,  elementy międzyprzedmiotowe (CLIL), a także nacisk na  samoocenę i ewaluację – nauczyciel pomaga uczniom dostrzec ich postępy i zaszczepić w nich poczucie sukcesu (Assessment for Learning).                                                                                 

Kurs prowadzimy w oparciu o podręczniki renomowanych wydawnictw stworzone w ścisłej współpracy z polskimi nauczycielami i egzaminatorami maturalnymi. Z ich pomocą nasi uczniowie doskonalą  uniwersalne techniki rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przydatne nie tylko w przypadku egzaminu maturalnego.

Aktywacja nastoletnich umysłów

Nasz kurs jest  bliski prawdziwym zainteresowaniom młodzieży. Poruszamy aktualne tematy ze  świata ważne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Liczebność grup

Realizacja programów językowych na najwyższym poziomie możliwa tylko przy małej, potwierdzonej przez specjalistów jako najkorzystniejsza do efektywnej nauki, liczbie osób w grupie (grupy 4 – 7 osobowe)Jest to wielkość, która pozwala na odpowiednią dynamikę pracy, uczenie się od siebie nawzajem, a jednocześnie pozwala każdemu z uczestników na bezpośredni kontakt z lektorem i szybki rozwój umiejętności mówienia oraz rozumienia ze słuchu, bardzo utrudnionego w grupach większych. Stawiając sobie za główny cel efektywność nauki, na tym poziomie nie oferujemy zajęć w grupach większych niż 7 osób.

Kursy maturalne to:

  • Najnowsze materiały dydaktyczne
  • Blended learning (połączenie e-learningu z metodą tradycyjną)
  • Skutecznie przygotowujemy do egzaminu maturalnego oraz międzynarodowych egzaminów Cambridge English

Współpraca z Rodzicami

W trakcie kursu pozostajemy w ścisłym kontakcie z Rodzicam naszych Uczniów, dwa razy do roku otrzymują Państwo opisową ocenę postępów Ucznia, przez cały rok mają Państwo dostęp do e-dziennika oraz stałą możliwość kontaktu mailowego i telefonicznego z nauczycielem prowadzącym.