Egzaminy Cambridge English YLE (Young Learners English) – na czym polegają i dlaczego warto je zdawać?

Egzaminy te zostały stworzone specjalnie dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Stanowią one integralną część systemu oceniania języka angielskiego opracowanego przez Uniwersytet Cambridge. Choć mogą wydawać się z pozoru zwykłymi egzaminami, mają one wiele cech, które sprawiają, że są one unikatowe i cenne dla rozwoju językowego dzieci.

Egzaminy YLE przeprowadzane są na trzech poziomach zaawansowania: Starters, Movers i Flyers ( kolejno poziom A1, A1.1 i A2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR)). Każdy poziom egzaminu składa się z trzech części, które testują różne umiejętności językowe dzieci.
1. Część Słuchanie (Listening): Podczas tej części egzaminu dzieci odsłuchają nagrań audio i odpowiedzą na pytania lub wykonają proste zadania związane z przesłuchanymi treściami.
2. Część Czytanie i Pisanie (Reading and Writing): W tej części egzaminu dzieci przeczytają krótkie teksty lub instrukcje oraz wykonają proste zadania pisemne, takie jak uzupełnianie luk w tekście, czytanie krótkich opisów lub pisemne odpowiedzi na pytania. Sprawdzamy umiejętność czytania ze zrozumieniem oraz podstawowe umiejętności pisania.
3. Część Mówienie (Speaking): Najbardziej interaktywna część egzaminu, podczas której dzieci będą rozmawiały z egzaminatorem na określone tematy lub w odpowiedzi na pytania. Oceniamy umiejętności komunikacji ustnej i porozumiewania się w języku angielskim.
W naszej szkole każdego roku uczniowie mają możliwość wzięcia udziału w bezpłatnych warsztatach przygotowujących do części ustnej egzaminu oraz w bezpłatnym egzaminie próbnym. Udział w egzaminie próbnym zmniejsza stres, który mógłby pojawić w dniu egzaminu. Dzięki niemu nasi uczniowie wiedzą dokładnie czego spodziewać się podczas sesji egzaminacyjnej. W Szkole Can Do pzygotowujemy uczniów do egzaminów YLE, a także KET, PET oraz już jako centrum egzaminacyjne do egzaminów Pearson English na poziomie B2 oraz C1.

Dlaczego warto, aby dzieci zdawały egzaminy Cambridge English YLE?
Istnieje wiele powodów, dla których warto, aby dzieci poddawały się egzaminom Cambridge English YLE:
1. Motywacja do nauki
Egzaminy te dają uczniom konkretny cel do osiągnięcia w nauce języka angielskiego. Dedykowany, spójny materiał, który uczniowie otrzymują ułatwia powtórzenie i utrwalenie umiejętności językowych przed testem.
2. Całkowite zanurzenie w języku angielskim
Egzaminy YLE są przeprowadzane wyłącznie w języku angielskim, co daje dzieciom okazję do praktyki języka w autentycznych sytuacjach komunikacyjnych.
3. Różnorodność umiejętności sprawdzanych na egzaminie:
Aby przygotować się do egzaminu rozwijamy równolegle wszystkie kluczowe umiejętności językowe: słuchanie, czytanie, pisanie i mówienie.
4. Odkrywanie słabych punktów i celów do poprawy.
Przygotowanie się do egzaminu YLE pozwala na zidentyfikowanie słabych punktów w nauce języka dziecka. Na podstawie wyników nasi nauczyciele mogą dostosować skupić się na obszarach, które wymagają poprawy. Nasze niewielkie grupy zapewniają możliwość takiego dostosowania nauki, pozwalając jednocześnie na odpowiednią dla dzieci dynamikę zajęć.
5. Świetna baza do dalszej nauki
Zdanie egzaminów Cambridge English YLE to doskonały punkt wyjścia do kontynuowania nauki języka angielskiego na wyższych poziomach, jak również do podjęcia bardziej zaawansowanych egzaminów Cambridge.
6. Oswojenie się z sytuacją egzaminu
Każde dziecko w kolejnych latach nauki będzie miało styczność z egzaminami, np. test ósmoklasisty. Egzaminy YLE przeprowadzane w przyjaznej, miłej atmosferze budują u dziecka dobre skojarzenia i wiarę we własne możliwości na kolejne lata nauki.

Egzaminy YLE to nie tylko testy umiejętności językowych dzieci, ale również ważne narzędzie motywacyjne i potwierdzenie ich osiągnięć w nauce angielskiego. Dają one dzieciom okazję do praktyki języka angielskiego w sposób systematyczny i skuteczny, co przyczynia się do ich szybszego rozwoju językowego.

Zobacz Kursy językowe w Szkole Can Do.